Stichting vo Coach: voortgang & ontwikkeling!

Visie

Zorg moet van een goed niveau zijn en in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verleend worden. Zorg moet afgestemd zijn op de reële behoefte van de cliënt. Zo staan wij er als Stichting vo Coach in en doen wij ons werk.

Geschiedenis

In 2012 is Stichting vo Coach door Marcel Blommert en Marijn van Ooijen opgericht, toen nog als een klein begeleidingsinstituut. Al snel ontdekten ze dat de behoefte meer divers was en begonnen zij in 2014 maatwerktrajecten te bieden voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis binnen het autisme spectrum. De logische stap die hierop volgde was het begeleid wonen. Stichting vo Coach heeft deze stap gerealiseerd door twee wooninitiatieven op te zetten.

Ons team

Marcel en Marijn zijn nog steeds actief bij Stichting vo Coach. Maar nu niet meer met z’n tweeën maar met een grote groep aan professionals en gespecialiseerd personeel. De begeleiders zijn allemaal SKJ geregistreerd, overig personeel is HBO of WO geschoold. Bij elke casus wordt de expertise en verantwoording van onze twee orthopedagogen ingezet.

Organigram

Over ons