Individuele ambulante begeleiding

Binnen de ambulante begeleiding bekijken we samen met cliënt waarop vastgelopen wordt en waar juist kwaliteiten liggen. Vanuit daar worden doelen opgesteld waar we gezamenlijk naartoe kunnen werken. Denk hierbij aan het vergroten van de zelfredzaamheid, om zo in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren maar ook budgetteren of een behandeling op maat.

Zo kan er, afhankelijk van de doelen die samen worden afgesproken, gewerkt worden aan het plannen en organiseren van dagelijkse taken, het eigen maken van routines en het verbeteren van tijdsbesef. Ook het leggen of behouden van sociale contacten kan een leerdoel zijn. Hieronder worden een aantal mogelijke begeleidingsdoelen omschreven. Het is belangrijk om te beseffen dat elke vorm van begeleiding maatwerk vereist.

Heeft een cliënt begeleiding nodig op een gebied wat hieronder niet omschreven is? Dan is het verstandig om alsnog naar de mogelijkheden te vragen.

begeleidingsruimte 2
begeleiding ruimte 2

Plannen en structureren

Voor jongeren, bijvoorbeeld gediagnosticeerd met een Autisme Spectrum Stoornis, kan het moeilijk zijn om gestructureerd de dag door te komen. Dagelijkse handelingen als het op tijd op afspraken komen, het plannen van activiteiten en het indelen van vrije tijd zijn voorbeelden van struikelblokken die op een dag aan de orde kunnen komen. Dit is lastig voor de jongere zelf, maar ook het gezin waarin de jongere leeft kan dit als lastig ervaren. Door samen naar dag en weekplanningen te kijken, kan er worden geanticipeerd op mogelijke valkuilen. Er wordt gezocht naar een balans tussen inspanning en ontspanning en stresssituaties kunnen worden voorkomen.

Psycho-educatie kan onderdeel zijn van het traject dat jij volgt.

Verbeteren sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden worden niet alleen besproken, maar ook geoefend. Dit gebeurt zowel binnen als buitenshuis. De begeleider van Stichting vo Coach kan tijdens de ambulante begeleiding ook helpen met het aangaan van sociale contacten en het onderhouden hiervan. Deelnemen aan activiteiten met leeftijdsgenoten is een veel voorkomend doel, Meiden- mannenzaken en Arco Iris zijn voorbeelden van hoe we binnen vo Coach de mogelijkheid bieden om ook aan dit soort doelen op een ongedwongen manier te kunnen werken.

Foto-1-Homepage

Healthy Lifestyle

Ook gezondheid kan een belangrijk item zijn binnen de ambulante begeleiding. Wat is gezondheid precies, hoe maak ik gezonde weekmenu’s en welke boodschappen horen daarbij en hoe bereid ik uiteindelijk ook een gezonde maaltijd hiervan. Het praktisch aan de slag gaan met het maken van weekmenu’s en boodschappenlijsten of het oefenen in de keuken met het maken van recepten zijn activiteiten die ingezet kunnen worden om zelfstandigheid hierin te vergroten. Het zoeken naar, het inplannen van en het blijven deelnemen aan bijpassende sportactiviteiten behoort ook tot mogelijkheden die naar wens kunnen worden opgepakt.

Zelfstandigheid

Wanneer jongeren zelfstandig gaan wonen, kan het wenselijk zijn ondersteuning te krijgen in het opzetten van een eigen huishouden. Het gezamenlijk opstellen van dagroosters, het op orde brengen van financiën en dit ook op orde leren te houden of het opstarten van een overzichtelijke administratie zijn hulpvragen waar vo Coach in kan ondersteunen. Dit is altijd maatwerk en wordt samen met jou ingevuld.

Buddy’s

Naast het feit dat begeleiding wordt ingezet om aan afgesproken doelen te werken, zijn begeleiders ook ‘buddy’s’ voor jongeren. Zij zijn er ter ondersteuning in periodes van identiteitsontwikkeling. Jongeren mogen altijd hun verhaal vertellen en vragen stellen over dingen waar ze anders mee blijven lopen. Een luisterend oor of wat extra handvatten werken vaak positief en zorgen ervoor dat jongeren succeservaringen opdoen en een positiever zelfbeeld krijgen

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Je naam

Je telefoonnummer