Aanmeldformulieren.

Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming is er één uniform aanmeldformulier jeugdhulp ontwikkeld. Dit aanmeldformulier wordt gebruikt voor licht ambulante jeugdhulp tot intensief verblijf bij alle aanbieders van jeugdhulp.

Om de privacy van het gezin te borgen worden in deel 1 van het aanmeldformulier geen BSN of andere persoon specifieke gegevens gedeeld. Om deze reden vragen wij in deel 1 van het aanmeldformulier ook alleen om de voornaam van de jeugdige. Vermeld daarom geen namen of andere naar de jeugdige of het gezin herleidbare informatie.

Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp kent 2 delen. Bij aanmelding voor bespreking met het Regionaal Expertteam of bij een meedenkvraag aan een zorgaanbieder moet alleen deel 1 ingevuld worden. Bij aanmelding voor jeugdhulp bij een zorgaanbieder moet deel 1 en deel 2 volledig ingevuld worden. Mail het ingevulde aanmeldformulier beveiligd (bijvoorbeeld via Zorgmail of Zivver) naar de zorgaanbieder of naar het Regionaal Expertteam.

Bent u ouder / verzorger en heeft u een vraag over aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op!
Informatie over met wie je contact kunt opnemen en waarover vindt u onder het kopje “contact”.