Ambulante begeleiding

Binnen de ambulante begeleiding bekijken we samen met cliënt waarop vastgelopen wordt en waar juist kwaliteiten liggen. Vanuit daar worden doelen opgesteld waar we gezamenlijk naartoe kunnen werken. Denk hierbij aan het vergroten van de zelfredzaamheid, om zo in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren.

Crisisplaatsing jeugd & Zelfstandigheidstraining wonen

Stichting vo Coach biedt woonzorg op twee locaties, namelijk in Ochten en in Tiel. Op beide locaties worden zelfstandigheidstrainingen gegeven. Het betreffen woonplekken, exclusief behandeling. Behandeling kan gegeven worden op aanvraag.

Jongeren kunnen om verschillende redenen worden aangemeld, bijvoorbeeld omdat er onderling veel spanningen zijn in de thuissituatie of omdat een jongere vastloopt in de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Het kan zijn dat er na een tijdje wordt besloten dat de jongere terug gaat naar zijn of haar ouders, omdat het contact is hersteld.

Anderen zullen vanuit het begeleid wonen doorstromen naar een zelfstandige woning, met of zonder ambulante begeleiding. Per bewoner wordt er een individueel handelingsplan opgesteld, waarbij er gekeken wordt waar de ondersteuningsvraag van deze persoon ligt en welke ondersteuning daarbij gewenst is. De wensen en behoeften van de bewoner staan hierbij centraal.

Woonlocatie Tiel biedt tevens de mogelijkheid tot crisisplaatsing voor jeugdigen.