Gezinsbegeleiding

Als er problemen zijn bij het opvoeden, merk je dat thuis het eerst. Ambulante gezinsbegeleiding is een vorm van jeugdhulp die ondersteuning biedt bij het opvoeden in de dagelijkse woonomgeving van gezinnen. De ondersteuning die Stichting vo Coach biedt, is bedoeld voor gezinnen met milde opgroei- en opvoedproblemen; gezinnen waar de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord is. De ondersteuning wordt ingezet in een vroeg stadium van de gezinsproblematiek om te voorkomen dat de inzet van meer intensieve zorg noodzakelijk wordt.

Het hoofddoel van de gezinsbegeleiding is het versterken van de eigen kracht. We geven gezinnen met opgroei- en opvoedproblemen handvatten en helpen ze de tegenslagen en problemen te overwinnen. Tijdens de begeleiding wordt toegewerkt naar zelfstandigheid.

Onze ambulante gezinsbegeleiding wordt per definitie vraaggericht en gezinsgericht aangeboden. De omstandigheden van elk gezin zijn uniek en elk gezin heeft zijn eigen specifieke vragen en behoeften. Daarom bieden wij maatwerk. De begeleiding zal plaatsvinden in de leefomgeving van het gezin. Daarbij is er aandacht voor het hele gezin.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Hannah Weerkamp, orthopedagoog.

Zij is bereikbaar via 06 10 61 83 72

Of per mail via h.weerkamp@vo-coach.nl.