Gezinsouders gezocht

Regio West Friesland

 

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Gezinshuisouders vangen kinderen en/of jongeren op in hun gezin. Gezinshuisouders vormen 24/7 de vaste basis en bieden professionele begeleiding.

 

Een stabiele basis en iemand die er altijd voor ze is, dat hebben deze kinderen nodig.”

 

Wonen met professionele begeleiding

In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, zij vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn professionals in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen.

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

St. vo Coach is door jouw gemeente gecontracteerd als zorgaanbieder en werkt met deze kwaliteitscriteria. Een gezinshuis biedt kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding.

 

St. vo Coach Specialist in de jeugdzorg

Wat we bieden

 • Een vaste contactpersoon die je begeleidt en ondersteunt
 • Voldoen aan alle wet- en regelgeving en continu werken aan kwaliteitsverbetering
 • Bij crisis staat er een team om je heen
 • Toegang tot een netwerk van samenwerkingspartners
 • Jouw positie is vertegenwoordigd binnen het landelijk jeugdzorgbeleid

 

 De zaken op orde

Samen zorgen we ervoor dat je aan alle criteria voor een kwalitatief goed gezinshuis voldoet. Je legt hierover verantwoording af aan alle betrokken partijen die zeker willen weten dat je de kinderen in je gezinshuis een veilig en goed thuis biedt.

 • We ondersteunen je bij het halen van het Keurmerk Gezinshuizen.
 • Betrokkenen en samenwerkingspartners krijgen inzicht in de kwaliteit van je gezinshuis en in het leef- en werkklimaat.

 

Waar werk je?

Wij zijn opzoek naar ouders die in hun eigen huis bijzondere kinderen een thuis willen geven. Kinderen met een licht verstandelijke beperking, gediagnostiseerd binnen het autistisch spectrum of andere hulpvragen. Een warm thuis waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige woonomgeving die structuur en stabiliteit biedt. Door jullie aanwezigheid is het gezinshuis de perfecte plek voor deze kinderen om te wonen.

 

Welke kinderen ga je helpen?

In een gezinshuis wonen dus kinderen die niet meer thuis kunnen wonen maar ook niet in bijvoorbeeld een pleeggezin kunnen wonen; daarvoor is de zorgvraag te complex. Je zorgt voor stabiliteit, veiligheid, steun, geborgenheid, nabijheid en structuur.

De gezinsouders zijn er 24-7 voor de gezinshuiskinderen. Zowel de kinderen als de gezinsouders krijgen professionele ondersteuning en begeleiding. Een multidisciplinair team van St. vo Coach draagt hier zorg voor. Dit team bestaat uit een Gedragsdeskundige, Jeugdzorgprofessional en Coördinator gezinshuizen. Hier kunnen jullie dus terecht voor ondersteuning, advies en begeleiding.

 

Hoe ziet jouw hulp eruit?

Gezinsouder word je voor een langere periode. Elk kind wordt individueel verzorgd, begeleid en evt. behandeld zolang dit nodig is. De biologisch ouders spelen hierbij een belangrijke rol en worden (waar mogelijk) actief betrokken in het zorgproces. Dit op een professionele en gelijkwaardige manier.

Vanuit een evenwichtige en stabiele woonomgeving, met humor en warmte, verzorgen jullie de persoonlijke begeleiding. De kinderen draaien mee in  jullie gezinsstructuur en krijgen begeleiding waar nodig. Jullie worden als gezinsouder ondersteund door een team van Gedragswetenschappers, Jeugdzorgprofessionals en een Coördinator Gezinshuizen. Het is mogelijk dat wij meekijken naar de samenwerking binnen het netwerk. Op deze manier krijg je alle ruimte om het werk op jouw manier te doen maar wel met de ondersteuning van St. vo Coach.

 

Dit ben jij

Er is voldoende ruimte in je hart en huis voor één of meerdere gezinshuiskinderen. De keuze om gezinsouders te worden neem je namelijk wel overwogen. Hiervoor willen wij namelijk graag in gesprek met jullie. Wij vinden het volgende belangrijk voor gezinsouders:

 • Een van jullie heeft een afgeronde pedagogische- of zorg gerelateerde mbo- of hbo-opleiding en is (indien nodig) bereid om via EVC-traject een SKJ-registratie te behalen.
 • Je kunt de ondersteuning van de gezinshuiskinderen combineren met het eigen gezin en zorgt voor een goede en warme sfeer in huis.
 • Jullie zijn 24-7 beschikbaar, uiteraard met uitzondering van vrije dagen en vakantiedagen.
 • De thuissituatie zorgt voor rust, evenwicht en stabiliteit.
 • Als gezinsouders zijn jullie daadkrachtig, doorzetters hebt zelfreflectie en uiteraard humor.
 • Jullie werken vanuit een systematische benadering die gericht is op samenwerking.
 • De biologische ouders worden betrokken bij de zorg van hun kind.

 

Hoe wij graag kennis maken

Gezinsouder worden is een grote stap met veel verantwoordelijkheden, dit doen we wel overwogen.

Als je meer wilt weten dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen zodat het beeld bij leven en werken als gezinsouder duidelijker wordt. Uiteraard maak je meteen kennis met St. vo Coach, wij gaan uitleggen waarom wij uniek zijn en hoe jullie ondersteund gaan worden.

 

Wil je meer informatie of is je interesse gewekt en wil je een kennismakingsgesprek ? Neem dan gerust contact op met:

 • Sandra Baars

Telefoonnummer                         06 45 79 43 56

Email:                                             sandra@vo-coach.nl

 • Marcel Blommert

Telefoonnummer:                        06 16 01 42 83

Email:                                             m.blommert@vo-coach.nl