Zelfstandigheidstraining wonen

Stichting vo Coach biedt woonzorg op twee locaties, namelijk in Ochten en in Tiel.

Op de locatie Tiel wordt verblijf met begeleiding (zelfstandigheidstraining) geboden. Het betreft wonen met 24/7 zorg. Jongeren kunnen om verschillende redenen worden aangemeld, bijvoorbeeld omdat er onderling veel spanningen zijn in de thuissituatie of omdat een jongere vastloopt in de ontwikkeling.

Op de locatie Tiel worden ook de crisisplaatsingen verzorgd.

Op de locatie in Ochten kun je terecht met een beschikking WMO ambulant. Hier wordt er gewerkt aan / naar meer zelfstandigheid.

Jong volwassenen zullen vanuit het begeleid wonen doorstromen naar een zelfstandige woning, met of zonder ambulante begeleiding. Per bewoner wordt er een individueel handelingsplan opgesteld, waarbij er gekeken wordt waar de ondersteuningsvraag van deze persoon ligt en welke ondersteuning daarbij gewenst is. De wensen en behoeften van de bewoner staan hierbij centraal.

Woonkamer
Woonkamer2

Leefgroep / appartementen:

Op onze leefgroep krijgen cliënten met psychosociale- of gedragsproblemen hulp en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij ons verblijven. Wij bieden dan de (tijdelijke) vaste woon- en verblijfplaats, daarnaast kunnen cliënten ook bij hun familie zijn.

Doelgroep:

 • Cliënten die een professionele begeleidingsintensiteit vragen c.q. nodig hebben.
 • De cliënt heeft een opvoedvraag of begeleidings-/behandelvraag die niet in een pleeggezin, gezinshuis of eigen netwerk terecht kan.
 • De cliënt is niet in staat in een gezinsstructuur te functioneren.
 • De cliënt kan problematiek hebben op het gebied van gedrag, psycho-sociaal of een licht verstandelijke beperking.
 • De cliënt is niet goed in staat om zelfstandig te functioneren, gaat wel o.a. naar school, en verblijf is gericht op het zelfstandig wonen of terugkeer naar een gezinssysteem. Ondersteuning is gericht op de ouder(s) en cliënt.

Wat is inclusief:

 • Huisvestingskosten, hotelmatige kosten.
 • Begeleiding of ondersteuning via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het pedagogische klimaat in de groep.
 • Consult en input van een gedragswetenschapper voor de groep, gericht op regie, kwaliteit, advies en sparring.
 • Er is 24/7 begeleiding aanwezig op de groep.
 • De ‘basis vorm’ van begeleiding van de thuissituatie is inclusief. Zodat geborgd is dat de thuissituatie betrokken wordt en ook enige ondersteuning krijgt.

 

Wat kan extra geboden worden:

 • Individuele behandeling voor de cliënt.
 • Intensieve begeleidingsbehoefte / behandeling / training van de ouders ten behoeve van het terugkeerperspectief naar huis en / of het verbeteren van contact met het gezinssysteem.
 • Dagbesteding die ingezet moet worden bij een andere professional.
 • Begeleiding bij terugkeer naar school bij onrechtmatig schoolverzuim.

De woonlocatie van Stichting vo Coach in Ochten staat in een rustige woonwijk. Het is een huis met beneden een keuken, toilet, eetgedeelte en zitkamer. Ook heeft de locatie een eigen achtertuin, waar je heerlijk kunt zitten. De bovenverdieping is extra groot, doordat de bovenverdieping van de buren bij ons woonhuis zit. Hierdoor zijn er vier grote slaap-woonkamers aanwezig. Elke slaapkamer heeft een apart slaapgedeelte en een gedeelte waar je rustig kunt zitten of televisie kijken. Op de bovenverdieping is ook de badkamer en een apart toilet aanwezig.

Alle bewoners van het woonhuis in Ochten hebben de minimale leeftijd van 18 jaar. Om het wonen voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, is het niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs op de locatie aanwezig zijn. In het woonhuis woon je samen met drie andere bewoners. Daarom deel je de verantwoordelijkheid over de taken die horen bij het samenwonen. Zo heeft iedere bewoner een eigen kookdag. Natuurlijk mag je ook gezamenlijk een lekkere maaltijd bereiden.

De begeleiding is op vastgestelde tijden aanwezig, van maandag tot en met vrijdag. De begeleiding kan jou ondersteunen bij dingen die jij misschien lastig vindt. Denk hierbij aan het overzicht in de administratie houden, het vinden van een leuke baan, het bijhouden van een planning of het leren koken van een nieuwe maaltijd. Natuurlijk zijn de begeleiders ook benieuwd naar wat je al goed kan! Het kan zijn dat je iemand nodig hebt op het moment dat er even geen begeleiding aanwezig is. Er is dan altijd iemand te bereiken aan wie je je vraag kan stellen. Als het nodig is dat er iemand naar het woonhuis toe komt, is dit altijd mogelijk. Het doel van de locatie is dat iedereen zo prettig mogelijk kan wonen. Misschien is dit een plek waar je voor langere tijd wilt blijven, of is de locatie voor jou geschikt als een tussenstap richting meer zelfstandigheid. Beide opties zijn mogelijk op onze locatie in Ochten.

Crisisplaatsingen jeugd

Wanneer de situatie thuis niet langer houdbaar is biedt een crisisplaatsing bij vo Coach uitkomst.

Een crisissituatie is als de situatie thuis bedreigend of ernstig verstoord is. vo Coach heeft altijd een crisisplaats vrij.

Het doel bij crisisplaatsing is om rust en een stabiele situatie te creëren. Een crisisplaats is maximaal 3 maanden. In die drie maanden gaan wij werken met jou om zo een goed beeld te krijgen. Wij stellen een rapport op en gaan samen met de verwijzer opzoek naar een passende vervolgplaats.

De crisisplaatsingen vinden plaats op onze woonlocatie in Tiel. De crisisplaatsingen zijn bij vo Coach maatwerktrajecten.

Voor contact kunt bellen met Sandra (06-45794356)

Voor aanmelden of informatie over wonen bij Stichting vo Coach kun je contact opnemen via sandra@vo-coach.nl of via 06 45 79 43 56

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Je naam

Je telefoonnummer