Wachttijden Stichting vo Coach.

De tijd tussen de intake en de daadwerkelijke start van de dienstverlening is de wachttijd. Stichting vo Coach heeft een drietal diensten hierin en probeert altijd de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Bij de intake wordt de aard van de te verlenen zorg geïnventariseerd en vindt een eerste screening plaats of Stichting vo Coach kan voorzien in de hulpvraag. Per dienst zit hier wel een verschil in doorlooptijd in, ervan uitgaand dat er voorzien kan worden in de hulpvraag.

Regio Rivierenland

Wachttijd is vanaf 1 Juni 2023

Ambulante begeleiding jeugdwet:

 • Regulier: minimaal 8 weken
 • Specialistisch: minimaal 2 weken

 

Ambulante begeleiding WMO:

 • Regulier: minimaal 8 weken
 • Specialistisch: minimaal 2 weken

 

 • Meidenzaken: geen wachttijd

 

 • Mannenzaken: geen wachttijd

 

 • Gezinsbegeleiding: 2 weken

 

 • Wonen WMO met ambulante begeleiding of PGB Ochten: geen wachttijd

 

 • Wonen zonder behandeling jeugdwet Tiel: geen wachttijd
 • Crisisplaatsing; 2 plekken beschikbaar
 • Kort verblijf Jeugd; 2 plekken beschikbaar

 

 • Ambulante behandeling: 2 weken