Een gezinshuis in Noord-Holland

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Gezinshuisouders vangen kinderen en/of jongeren op in hun eigen gezin. Gezinshuisouders vormen 24/7 de vaste basis en bieden professionele begeleiding.

 

Een stabiele basis en iemand die er altijd voor ze is, dat hebben deze kinderen nodig.”

 

Wonen met professionele begeleiding

In een gezinshuis wonen uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, zij vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn professionals in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen.

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

St. vo Coach is door de samenwerkende gemeenten binnen West Friesland gecontracteerd als zorgaanbieder en werkt met deze kwaliteitscriteria. Een gezinshuis biedt kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding.

St. vo Coach Specialist in de jeugdzorg

Vanuit een evenwichtige en stabiele woonomgeving, met humor en warmte wordt de persoonlijke begeleiding geboden. De kinderen draaien mee in de gezinsstructuur en krijgen begeleiding waar nodig. De gezinsouders worden ondersteund door een team van gedragswetenschappers, jeugdzorgprofessionals en een coördinator gezinshuizen.