Arco Iris

LHBTIQA+ jongeren (12-25 jaar)

Bij Arco Iris leer je nieuwe mensen kennen waarmee je ervaringen uit kunt uitwisselen, word  je bewust van je eigen gedrag en dat van anderen en dat alles in een veilige, leuke en vooral ontspannen sfeer.

Arco iris is een traject waar jij leert om te gaan met zaken als communicatie (verbaal en non-verbaal), weerbaarheidstraining, seksualiteit, samenwerken en social media. Jij bent gediagnosticeerd met ASS en identificeert je met LHBTIQA+

De avonden worden georganiseerd door vaste begeleiders en waar nodig ervaringsdeskundigen. Naast Arco iris (groep) is het natuurlijk mogelijk om individueel ondersteuning te krijgen.

Heb je interesse of vragen, dan nodigen wij jou uit om te bellen of een email te sturen zodat wij jou terug kunnen bellen.

Toelatingscriteria

De toelatingscriteria zijn over het algemeen als volgt:

– Jij bent tussen de 12 en 25 jaar oud

– Jij identificeert jezelf met LHBTIQA+

– Jij hebt een lichte tot matige vorm van ASS of verwijzing van de huisarts

(De deelnemer heeft bijvoorbeeld een jeugdwet indicatie / WMO indicatie)

– Jij hebt de wens je verstaanbaar te maken, zowel individueel als in een groep

Voor professionals:

 Doorverwijzers

– Wijkteams

– Eerstelijnshulpverlening

Doel

Tijdens Arco iris wordt, in groepsverband, gewerkt met meerdere ontwikkelingsdoelen op een laagdrempelige manier, gekoppeld aan de complexe sociale gedragsregels:

– inleven in emoties en bedoelingen van anderen;

– plannen en organiseren binnen verschillende contexten;

– zelfstandig sociale contacten leggen en onderhouden;

– verschillende communicatievaardigheden toepassen;

– weerbaarheidstraining

– flexibel denken en handelen.

Aanpak

Tijdens de georganiseerde avonden staan verschillende thema’s centraal (o.a. gesprekstechnieken, weerbaarheid, seksualiteit, emoties, pesten, samenwerken). Twee begeleiders (SKJ-geregistreerd) gaan samen met specialisten/ervaringsdeskundigen (met ondersteuning van een orthopedagoog) in gesprek met de jongeren. Daarnaast worden workshops met bovengenoemde thema’s verzorgd om op een creatieve manier met de onderwerpen te werken.

Deze actieve aanpak richt zich daarmee op de actuele problematiek en is tevens gericht op de verschillende coping stijlen.