Vo Coach biedt individuele begeleiding aan jongeren/jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis binnen het autistisch spectrum, zoals bv ADHD/ADD of PDD-NOS maar ook licht verstandelijk beperkte cliënten zijn welkom. Deze jongeren/jongvolwassenen hebben vaak moeite met het aanbrengen van een (dag)structuur en het plannen van hun schoolwerk. Ouders kunnen met behulp van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of financiering vanuit de Jeugdwet/WMO begeleiding inkopen (laten kopen) bij vo Coach als zorgaanbieder. Vraag gerust naar ons bij de wijk/kernteams binnen uw gemeente. Vo Coach werkt met vaste persoonlijke begeleiders die met zorg uitgekozen zijn, passend bij de jongere/jongvolwassene. De begeleiding kan in Tiel plaatsvinden, maar ook bij de jongere/jongvolwassene thuis.

Foto-8-PGB-Maatwerk-aparte-ruimte
Foto-7-PGB-Maatwerk

Jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis vinden het vaak moeilijk om gestructureerd de dag door te komen: op tijd uit bed komen, naar school of het werk gaan, het plannen van huiswerk en vrije tijd of zelfstandig wonen. Dat is lastig voor hen zelf, maar soms ook voor het gezin waarbinnen de jongere/jongvolwassene leeft. Vo Coach richt de begeleiding op een plezierige dagstructuur, heeft aandacht voor schoolwerk en het vergroten van de zelfredzaamheid.

kaart-rivierenland

Vo Coach biedt individuele begeleiding op de locatie in Tiel, maar in sommige gevallen is thuisbegeleiding beter, zodat er in een veilige omgeving ruimte is voor contact. Het werkgebied van vo Coach beslaat de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Kortom, de hele regio Rivierenland. Met ieder van deze gemeenten is er een zorgcontract afgesloten.

Foto-7-PGB-Maatwerk

Met zorg zoekt vo Coach een begeleider die past bij de jongere/jongvolwassene. Want een goede klik is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. De begeleiders van vo Coach hebben ervaring in het onderwijs of in de zorgsector. Zij worden in hun werk begeleid door een orthopedagoog.

Foto-8-PGB-Maatwerk-aparte-ruimte

Voor ouders zijn er twee manieren om de individuele begeleiding door vo Coach gefinancierd te krijgen:
De ouders nemen contact op met het wijkteam of de gemeente van hun eigen woonplaats. Na goedkeuring van de gemeente melden de ouders hun kind aan bij vo Coach, waarna een intake volgt. Zowel binnen de Jeugdwet als de WMO is vo Coach werkzaam.
Wanneer de ouders gebruik maken van een Persoons Gebonden Budget voor hun kind, dan stuurt vo Coach de rekening voor de begeleiding naar de ouders. De ouders sturen de rekening naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

Belangrijk om te weten: vo Coach heeft zorgcontracten afgesloten met alle gemeenten in Rivierenland. Vo Coach biedt zo nodig hulp en advies in het contact met gemeente of SVB.

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites.

 

Kom ik in aanmerking voor een PGB?
Klik hier voor de PGB test.

 

Vind hier meer informatie vanuit de gemeente Tiel.

 

Belangenvereniging van mensen met een PGB.

Laat je zoon of dochter vrijblijvend ervaren hoe leuk het is bij ons te komen leren.

Je naam

Je telefoonnummer