begeleidingsruimte 2

Jeugdwet

Tot 18 jaar.

Voor jongeren in deze leeftijdsfase is het moeilijk om gestructureerd de dag door te komen: op tijd uit bed komen, naar school, werk of verenigingen gaan, het plannen van huiswerk en vrije tijd of zelfstandig wonen. Dat is lastig voor hen zelf, maar soms ook voor het gezin waarbinnen de jongere leeft.

wmo begeleiding

WMO

Vanaf 18 jaar.

Jongvolwassenen gaan studeren, de studie afronden, beginnen met werken, op zichzelf gaan wonen en een plaats vinden in de maatschappij. Stichting vo Coach biedt begeleiding en ondersteuning op alle ontwikkelingsgebieden. De  jongeren worden ondersteund om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, controle krijgen over hun leven en bij het integreren in de samenleving.